Natuur, biodiversiteit en groenbeheer

Het campinggedeelte beslaat ongeveer een derde; graslanden, vijvers, een boomgaard en vele kleine landschapselementen maken de rest uit. Vooral de nieuw aangelegde boomgaard met vijftig  fruitbomen, omzoomd door een gemengde haag, verhoogt de biodiversiteit.

Door het hele domein stroomt een grillig en snelstromend maar zeer charmant bergbeekje, dat iets hogerop gevoed wordt door bronnen. In de buurt bouwt een ijverige bever een burcht. Grote waterranonkel, libellen, waterjuffers, amfibieën en vele andere insecten genieten volop van deze blauwe rijkdom. In het voorjaar 2021 is er een foeragerende zwarte ooievaar gespot, druk op zoek naar wat lekkers voor zijn jongen.

In de natte omgeving van het beekje kleuren pinkster, dotter, echte koekoeksbloemen, moeras-vergeet-me-nietje, moerasspirea, echte valeriaan en kale jonker volop het voorjaar en de zomer.

Vele insecten genieten van deze rijk gevarieerde feesttafel.

Ook zijn er al meer dan veertig soorten vogels gespot. O.a. ijsvogel, aalscholver, dodaars, kuifeend, roerdomp, reigers, zwarte ooievaar, rode wouw, putter en goudvink.

Het groenbeheer is aangepast aan de verschillende biotopen. De camping wordt meer als tuin beheerd. In het overige en grootste gedeelte is een gefaseerd maai- en snoeibeheer van toepassing. Een nefaste kaalslag voor fauna en flora wordt zo vermeden.

Een ruime kudde neerhofdieren met trekpaarden, schapen, geiten, varkens, konijnen en pluimvee helpen mee de graslanden te beheren. Ook enkele ezels en alpaca’s grazen dapper mee.

Camping Trois Fontaines en de natuurlijke omgeving zorgen ervoor dat het voor mensen, dieren en planten er zeer aangenaam vertoeven is.